Články

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ POMOC PRO NEMAJETNÉ

 

Staří Římané prý říkávali, že bohatí se spravedlnosti nebojí a představa našich občanů po dvou tisících letech asi není o moc jiná. Ta je ve zkratce asi taková, že bohatý člověk si ve sporu může dovolit platit advokáta, nemajetný však nikoli. A jít k soudu bez advokáta? To je jako jít běžet závod proti trénovanému sportovci. A tak mnozí lidé, kteří jsou v právu, raději své nároky neuplatní, protože na právníka nemají a bez jeho pomoci jsou bezradní. Spravedlnost tak zůstává mnohdy nenaplněna.

 

Za těch dva tisíce let se ale naštěstí přece jen něco podařilo změnit. Dnes je možné požádat soud o bezplatné právní zastoupení, a to ve všech typech soudních řízení – občanskoprávních, pracovněprávních, trestních, správních, atd. Pro řadu svých nemajetných klientů jsem již vyhrál spory, které by sami nikdy neufinancovali.

 

Jak na to? Pro to, aby Vám soud ustanovil advokáta na náklady státu, je třeba, abyste doložili, že jste skutečně nemajetní, především musíte doložit, jaké máte příjmy, výdaje a majetky. Pokud rozdíl mezi Vašimi příjmy a výdaji je nízký, můžete žádat o osvobození od soudních poplatků. A v případě, že splňujete nárok na osvobození od soudních poplatků a kauza, kterou řešíte, je složitá, můžete požádat soud, aby Vám přidělil (ustanovil) advokáta – třeba toho, kterému důvěřujete.

 

Jak to v praxi vypadá? Možností je hned několik. Můžete podat žádost o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení advokáta a ponecháte na soudu, že Vám sám nějakého advokáta vybere. Já však spíše doporučuji tuto variantu. Vyberte si advokáta, kterého znáte a v jehož schopnosti máte důvěru. Požádejte jej, aby Vám pomohl takovou žádost sepsat. V žádosti navrhněte, aby Vám soud ustanovil tohoto konkrétního advokáta. Pokud soud Vaší žádosti vyhoví, bude Vás advokát zdarma zastupovat v celém Vašem procesu. Po skončení sporu advokát vyúčtuje svou odměnu soudu a tento jí za Vás proplatí.

 

Uvedu několik příkladů z praxe. Oslovila mne klientka, která se rozvedla a chtěla vypořádat společné jmění manželů, jehož předmětem byly nemovitosti. Takové spory jsou velmi složité, vleklé a také drahé a ona na rozdíl od svého manžela neměla peníze na spor a sama by jej jistě nevyhrála. Pro svou klientku jsem vypracoval žádost, soud mne ustanovil jejím právním zástupcem, vypracoval jsem žalobu a v rámci soudního řízení jsme uzavřeli s protistranou smír, kterým nemovitosti získala.

 

Jiný příklad. Klient (OSVČ), který se přechodně ocitl v dluzích, byl zažalován o zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.210.000 Kč, kterou považoval za přemrštěnou. Na základě žádosti, kterou jsem vypracoval, jsem byl tomuto klientovi ustanoven právním zástupcem. Po mnou učiněných vyjádřeních soud mému klientovi uložil povinnost zaplatit „pouze“ 13.068 Kč (cca 1% žalované částky), což můj klient akceptoval.

 

Také mne oslovil klient, který nastoupil do nového zaměstnání a krátce poté onemocněl. Zaměstnavatel mu odmítl vyplatit nemocenskou a přestal s ním komunikovat. Když můj klient začal věc řešit s OSSZ, ke svému překvapení zjistil, že je jej zaměstnavatel odhlásil a neplatí za něj pojištění. Můj klient se zaměstnavatelem proto okamžitě zrušil pracovní poměr pro nevyplacení mzdových nároků a dožadoval se vyplacení nemocenské a náhrady mzdy v souvislosti s okamžitým zrušením pracovního poměru (celkem 31.741 Kč). Můj klient mne pak požádal o právní zastoupení. Po zjištění jeho situace, kdy se v nemoci ocitl bez příjmů, jsem mu sám navrhl možnost získat bezplatné právní zastoupení, což se podařilo. Posléze jsem vypracoval žalobu, po které zaměstnavatel raději uzavřel dohodu o narovnání, na základě které mému klientovi uhradil 30.000 Kč; náklady právního zastoupení za mého klienta uhradil stát.

 

Jako poslední z řady úspěšných případů zmíním případ klienta, který se stal obětí násilného trestného činu. Tomuto jsem vyřídil bezplatné právní zastoupení a vůči pachatelům uplatnil v trestním řízení nárok na náhradu škody. Pachatelé, kteří byli trestním soudem k náhradě škody odsouzeni, však nic nezaplatili. Podařilo se však, že přisouzenou náhradu škody mému klientovi za pachatele uhradilo Ministerstvo spravedlnosti z fondu odškodnění obětí trestných činů.

 

Z výše uvedených příkladů plyne, že i nemajetní se mohou spravedlnosti domoci. Pokud jste se ocitli v nepříznivé situaci a nemůžete si advokáta dovolit, neváhejte mne kontaktovat. Váš případ zhodnotím a pomohu Vám, abyste se zdarma domohli svého práva.

 

 

 

JUDr. Aleš Nytra

advokát