Autorské a známkové právo

V oblasti autorského a známkového práva se zaměřuji na:

  • přihlášky ochranné známky
  • námitky proti přihlášce ochranné známky
  • vymáhání práv z ochranných známek
  • nekalosoutěžní spory - porušování práv z ochranných známek
  • sepisy smluv o vytvoření autorského díla
  • zastupování autorů ve sporech
  • sepisy licenčních smluv

Ochrana autorského práva

Zajistím vše ze zmiňovaných služeb k vaší plné spokojenosti. Navštivte mne v našich advokátních kancelářích v Ostravě nebo Kopřivnici.