Autorské a známkové právo

- přihláška ochranné známky
- námitky proti přihlášce ochranné známky
- vymáhání práv z ochranných známek
- nekalosoutěžní spory - porušování práv z ochranných známek
- sepisy smluv o vytvoření autorského díla
- zastupování autorů ve sporech
- sepisy licenčních smluv