Pracovní právo

V oblasti pracovního práva zastupuji zaměstnavatele, zaměstnance i odbory. Zaměřuji se zejména na

- pracovní úrazy a nemoci z povolání
- úrazové renty
- náhrada škody, včetně škody na zdraví
- vymáhání nároků pozůstalých při smrti zaměstnance
- vymáhání náhrady mzdy a ztráty na výdělku
- sepisy a kontroly pracovních smluv a jiných dohod mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
- sepisy výpovědí z pracovního poměru, sepisy výtek zaměstnanci
- zastupování soudních řízení o určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru či okamžitého zrušení pracovního poměru
- vymáhání nezaplacených mezd, spory o přesčasové práce, spory o dovolené a práce ve svátky
- podněty Státnímu úřadu inspekce práce
- ochrana před pracovní šikanou (mobbing, bossing)
- sepisy vnitropodnikových předpisů