Pracovní právo

V oblasti pracovního práva zastupuji zaměstnavatele, zaměstnance i odbory. Zaměřuji se zejména na

 • pracovní úrazy a nemoci z povoláníPracovně právní poradna
 • úrazové renty
 • náhrada škody, včetně škody na zdraví
 • vymáhání nároků pozůstalých při smrti zaměstnance
 • vymáhání náhrady mzdy a ztráty na výdělku
 • spory s Kooperativou pojišťovnou, a.s. a Generali Českou pojišťovnou, a.s. týkající se škod z pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • sepisy a kontroly pracovních smluv a jiných dohod mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
 • sepisy výpovědí z pracovního poměru, sepisy výtek zaměstnanci
 • zastupování soudních řízení o určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru či okamžitého zrušení pracovního poměru
 • vymáhání nezaplacených mezd, spory o přesčasové práce, spory o dovolené a práce ve svátky
 • podněty Státnímu úřadu inspekce práce
 • ochrana před pracovní šikanou (mobbing, bossing)
 • sepisy vnitropodnikových předpisů

Pracovně právní poradna

sejděme se osobně v advokátní kanceláři v Ostravě nebo Kopřivnici, zdárně vyřeším váš spor v oblasti pracovního práva.