Rodinné právo

Rodinné právo řeším komplexně, zaměřuji se na:

 • sepis návrhu na rozvod (sporné i nesporné rozvody - včetně vypořádání majetku)
 • zastupování v rozvodovém řízeníPrávník na rodinné právo
 • vypořádání společného jmění manželů
 • manželské majetkové právo
 • zvyšování a snižování výživného
 • úpravu styku dítěte s rodiči
 • svěření dítěte do péče
 • popření otcovství, určení otcovství
 • nakládání s majetkem nezletilého dítěte
 • omezení či zbavení rodičovských práv
 • zastupování ve všech fázích soudního řízení či v řízení před orgánem sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)

Právník na rodinné právo

specializuji se na výše jmenované typy rodinného práva. Svěřte své spory, do mých rukou, úspěšně je vyřeším. Domluvte si setkání v naší advokátní kanceláři v Ostravě nebo v Kopřivnici.