Rodinné právo

- sepis návrhu na rozvod (sporné i nesporné rozvody - včetně vypořádání majetku)
- zastupování v rozvodovém řízení
- vypořádání společného jmění manželů
- manželské majetkové právo
- zvyšování a snižování výživného
- úprava styku dítěte s rodiči
- svěření dítěte do péče
- popření otcovství, určení otcovství
- nakládání s majetkem nezletilého dítěte
- omezení či zbavení rodičovských práv