Správní právo

- zastupování v řízeních před správními orgány
- zastupování v přestupkových řízeních, řešení dopravních nehod
- sepisy správních žalob, kasačních stížností k Nejvyššímu správnímu soudu
- podněty veřejnému ochránci práv (ombudsmanovi)
- poradenství obcím, starostům, radním a zastupitelům