Správní právo

V oblasti správního práva se zaměřuji na:

  • zastupování v řízeních před správními orgány
  • zastupování v přestupkových řízeních, řešení dopravních nehod
  • sepisy správních žalob, kasačních stížností k Nejvyššímu správnímu soudu
  • podněty Veřejnému ochránci práv (ombudsmanovi)
  • poradenství obcím, starostům, radním a zastupitelům

Správní právo

specializuji se na výše jmenované oblasti správního práva. Svěřte své spory, do mých rukou, budu je úspěšně řešit. Navštivte mne v mé advokátní kanceláři.