Trestní právo

- vedení obhajoby během vyšetřování policií i v řízení  před  soudem

- zastupování poškozených - vymáhání náhrady škody (včetně škody na zdraví) a nemajetkové újmy
- zastupování pozůstalých v řízení proti pachateli (zejména při smrti u dopravní nehody)

- zastupování obětí dopravních nehod, včetně vedení sporů s pojišťovnami

sepis
- odvolání proti rozsudku
- dovolání k Nejvyššímu soudu ČR
- podnětu ministru spravedlnosti k podání stížnosti pro porušení zákona
- dohod o narovnání mezi viníkem a poškozeným
- žádosti o upuštění od výkonu zbytku trestu
- žádosti o propuštění z vazby
- stížnosti na postup Policie ČR