Trestní právo

V trestním právu se zaměřuji především na

 • vedení obhajoby během vyšetřování policií i v řízení  před  soudem
 • zastupování poškozených - vymáhání náhrady škody (včetně škody na zdraví) a nemajetkové újmy
 • sepisy žádostí na Ministerstvo spravedlnosti ČR o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činůTrestní právo
 • zastupování pozůstalých v řízení proti pachateli (zejména při smrti u dopravní nehody)
 • zastupování obětí dopravních nehod, včetně vedení sporů s pojišťovnami

sepis

 • odvolání proti rozsudku
 • dovolání k Nejvyššímu soudu ČR
 • podnětu ministru spravedlnosti k podání stížnosti pro porušení zákona
 • dohod o narovnání mezi viníkem a poškozeným
 • žádosti o upuštění od výkonu zbytku trestu
 • žádosti o propuštění z vazby
 • stížnosti na postup Policie ČR

Trestní právo

vaše spory v oblasti trestního práva za vás zdárně vyřeším. Domluvmei osobní setkání v mé advokátní kanceláři v Ostravě nebo advokátní kanceláři v Kopřivnici.