O advokátovi

JUDr. Aleš Nytra

se narodil v roce 1982. V roce 2001 s vyznamenáním odmaturoval na Masarykově gymnáziu v Příboře a téhož roku nastoupil studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Během svého studia absolvoval půlroční zahraniční stáž na Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder), Německo, kde se věnoval především studiu ústavního práva. V roce 2007 ukončil své právnické studium (Mgr.) obhájením diplomové práce s názvem Ochranné známky a nekalá soutěž.

 

Následně nastoupil jako advokátní koncipient do advokátní kanceláře JUDr. Petra Holuba v Novém Jičíně, kde se věnoval především problematice ochranných známek. V roce 2008 se stal advokátním koncipientem advokátní kanceláře KAUSTA & ZIENTKOVÁ, kde vykonával generální praxi.

V září roku 2010 úspěšně složil advokátní zkoušku a od 1.11.2010 je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. Do 31.7.2013 vykonával advokacii jako advokát spolupracující s advokátní kanceláří Kausta & Zientková & partneři, v současné době advokacii vykonává jako samostatný advokát. Jeho působištěm jsou město Ostrava a město Kopřivnice, kde poskytuje širokou škálu právních služeb (viz nabídka právních služeb).

V říjnu 2015 obhájil na katedře ústavního práva Právnické fakultě Univerzity Karlovy rigorózní práci "Vztah Senátu a vlády", složil státní rigorózní zkoušku a získal tak titul JUDr.


 


 

Administrace webu  ||  Created by: www.Tvorime-Weby.cz © COPYRIGHT 2012