Právní služby

Svým klientům poskytuji služby zejména z níže uvedených právních oblastech. Kromě poskytování právních porad dále sepisuji smlouvy, žaloby, návrhy, žádosti, odvolání či výzvy protistranám. Zastupuji klienty v soudních, správních, rozhodčích a jiných řízeních, vypracovávám právní rozbory a posudky.

Výše ceny služeb se odvíjí od předmětu právního sporu (zejména jeho hodnoty a složitosti). Odměna je sjednávána jako hodinová (závisející na časové náročnosti právní služby) nebo jako úkonová (stanovená za právní úkon bez ohledu na jeho časovou náročnost). Výše sjednané odměny je zpravidla nižší než výše odměny advokáta stanovená vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif). V případě, že ke sjednání odměny nedojde, stanoví se podle advokátního tarifu.

Advokát je plátcem DPH, o kterou je cena služeb navýšena.

Klient má v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v případě sporu s advokátem právo předložit spor k mimosoudnímu řešení k České advokátní komoře (www.cak.cz).


 


 

Administrace webu  ||  Created by: www.Tvorime-Weby.cz © COPYRIGHT 2012