Občanské právo

V oblasti práva občanského se zaměřuji především na tyto činnosti

- vymáhání pohledávek a ochrana před věřiteli
- sepisy smluv a kontroly smluv
- sepisy žalob, odvolání, dovolání, zastupování před soudy
- převody nemovitostí a nakládání s nemovitostmi
- převody bytů v osobním i družstevním vlastnictví
- zřizování věcných břemen
- nájemní spory
- sousedské spory
- odpovědnost za vady a reklamace
- vypořádání společného jmění manželů a sepisy předmanželských a manželských smluv
- vypořádání spoluvlastnictví
- zastupování v dědických řízeních
- ochrana osobnosti
- určování vlastnictví
- náhrady škod
- exekuce
- založení spolku


 


 

Administrace webu  ||  Created by: www.Tvorime-Weby.cz © COPYRIGHT 2012