Autorské a známkové právo

- přihláška ochranné známky
- námitky proti přihlášce ochranné známky
- vymáhání práv z ochranných známek
- sepisy smluv o vytvoření autorského díla
- zastupování autorů ve sporech
- sepisy licenčních smluv

 


 


 

Administrace webu  ||  Created by: www.Tvorime-Weby.cz © COPYRIGHT 2012