Trestní právo

- vedení obhajoby během vyšetřování policií i v před řízení soudem
- zastupování poškozených - vymáhání náhrady škody a nemajetkové újmy

- zastupování obětí dopravních nehod

sepis
- odvolání proti rozsudku
- dovolání k Nejvyššímu soudu ČR
- podnětu ministru spravedlnosti k podání stížnosti pro porušení zákona
- dohod o narovnání mezi viníkem a poškozeným
- žádosti o upuštění od výkonu zbytku trestu
- žádosti o propuštění z vazby
- stížnosti na postup Policie ČR


 


 

Administrace webu  ||  Created by: www.Tvorime-Weby.cz © COPYRIGHT 2012