Pracovní právo

V oblasti pracovního práva zastupuji zaměstnavatele, zaměstnance i odbory. Zaměřuji se zejména na
- sepisy pracovních smluv a jiných dohod mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
- sepisy výpovědí z pracovního poměru, sepisy výtek zaměstnanci
- zastupování soudních řízení o určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru či okamžitého zrušení pracovního poměru
- vymáhání náhrady za ztrátu na výdělku
- vymáhání nezaplacených mezd, spory o přesčasové práce, spory o dovolené a práce ve svátky
- pracovní úrazy a nemoci z povolání
- úrazové renty
- podněty Státnímu úřadu inspekce práce
- vymáhání náhrady škody
- ochrana před pracovní šikanou (mobbing, bossing)
- sepisy vnitropodnikových předpisů


 


 

Administrace webu  ||  Created by: www.Tvorime-Weby.cz © COPYRIGHT 2012