Obchodní právo

- vymáhání pohledávek a ochrana před věřiteli
- sepisy obchodních smluv a jejich kontrola
- nekalá soutěž (zejména ve sporech o obchodní značky)
- náhrada škody vůči statutárním orgánům společnosti
- převody družstevních podílů